Vrouwenhand die een bos bloemen op een graf legt

Uitvaartverzekering in geld

Kenmerken van een uitvaart geldpolis

De financiële gevolgen van een uitvaart kunnen opgevangen worden middels een uitvaartverzekering. De belangrijkste kenmerken van een uitvaartverzekering in geld zijn:

  • Het betreft een levenslange dekking in geval van overlijden
  • De uitkering betreft een vooraf afgesproken bedrag in geld
  • De hoogte van de verzekerde som is zelf te bepalen
  • U bent vrij in de keuze van uitvaartverzorging en uitvaartlocatie

Met het uitgekeerde geldbedrag kunnen naasten de factuur van de uitvaart betalen.  Het is belangrijk de verzekerde som goed af te stemmen op de uitvaartwensen zodat de uitkering toereikend is. Naast de uitvaartkosten zelf kan in het verzekerde bedrag ook rekening gehouden worden met gerelateerde kosten zoals de aankoop van een sierurn of grafmonument, of het houden van een herdenkingsceremonie in een bepaalde periode na het overlijden. Bij het transport van een stoffelijk overschot naar het buitenland kunnen bijvoorbeeld ook de tickets voor meereizende familieleden in het te sluiten bedrag worden opgenomen.

Bepalen verzekerde som en kostenindicatie uitvaartmeter

Het is belangrijk dat u met de dekking van uw uitvaartverzekering de kosten van een eventuele uitvaart af kunt dekken. Maar welke verzekerde som is hiervoor nodig? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een idee te krijgen wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn. U treft hier onder een uitvaartmeter aan. Door het beantwoorden van de vragen maakt u een kostenindicatie van uw uitvaartwensen. De uitvaartmeter werkt met gemiddelde landelijke en regionale prijzen. Een kleine correctie naar de prijzen van de daadwerkelijke keuze kan hier dus nog wel noodzakelijk zijn. U krijgt in ieder geval wel een goed beeld van het bedrag dat u nodig heeft om de diensten van uw keuze af te dekken.

Heeft u al lopende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een oude premievrije polis, vergeet u dan niet deze waarde in mindering te brengen op de uitkomst van de uitvaartmeter.  Twijfelt u aan het bedrag, wilt u hulp hebben bij het invullen of wilt u hierover graag nader overleg, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag.

Klik hier voor de uitvaartmeter

Premiebetaling

De uitvaartverzekering kan gesloten worden middels een eenmalige premie (koopsom) of een periodieke premiebetaling. Bepalend voor de hoogte van de premie zijn:

  • De leeftijd van de te verzekeren persoon
  • De gezondheid van de te verzekeren persoon
  • De hoogte van het gekozen verzekerde bedrag
  • De gekozen duur van de periodieke premiebetaling (indien deze niet verplicht levenslang is )

De mogelijkheden in keuze van de betaalduur en een vaste, dan wel een geïndexeerde premie verschillen per maatschappij. Het is dus belangrijk u goed in de voorwaarden te verdiepen. Naast een periodieke premiebetaling kan ook gekozen worden voor de betaling van een bedrag ineens (een koopsom). Op basis van iemands leeftijd en gezondheid wordt een koopsombedrag per 1000 euro verzekerde som bepaald. Bij een overlijden direct in het eerste verzekeringsjaar wordt in veel polisvoorwaarden bepaald dat dan uitsluitend de betaalde koopsom terug wordt betaald. Bij een overlijden vanaf het tweede verzekeringsjaar wordt de verzekerde som van de polis uitgekeerd. Ook deze voorwaarden kunnen per maatschappij verschillen. Het is daarom belangrijk de polisvoorwaarden goed door te nemen.

Kinderdekking

Bij oude uitvaartverzekeringen is er veelal uitsluitend dekking voor de betreffende verzekerde zelf. Wel kenden veel polissen een beperkte dekking voor het overlijden van een nog ongeboren kindje. Tegenwoordig zijn er gezinspolissen op de markt met een zogenaamde kinderdekking. Hierbij zijn kinderen meestal tot het 18e of 21e jaar gratis meeverzekerd op de polis van de ouders. De kinderen moeten in dit geval meestal wel speciaal bij de maatschappij aangemeld worden. De hoogte van de dekking hangt af van de maatschappij. Dit kan gelijk zijn aan de verzekerde som van de ouders of er wordt in de polis een vast gemaximeerd bedrag per kind vermeld. Zodra de betreffende leeftijd is bereikt, vervalt de kinderdekking en dienen de kinderen zelfstandig een uitvaartverzekering af te sluiten.

Stel ons gerust uw vraag