Wat doet een preventiemedewerker?

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers kan op verschillende manieren in het geding zijn. Een preventiemedewerker moet helpen de risico’s te beperken. Moet uw bedrijf ook zo’n preventiemedewerker hebben en wat zijn dan zijn taken?  

Medewerker met mondkapje heeft een pen met schrijfblok in de hand
Nieuws
Datum: 17-08-2021

In een bedrijf met personeel moet ten minste één preventiemedewerker aanwezig zijn. Als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft, mag u dat zelf zijn, maar dan moet u wel over de nodige kennis en ervaring beschikken om deze taak naar behoren in te kunnen vullen. Werken er meer mensen in uw bedrijf, dan moet een van de medewerkers de taak van preventiemedewerker op zich nemen. Hij moet vindbaar zijn en een actieve bijdrage leveren om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. En hij moet afkomstig zijn van de werkvloer, u mag niet iemand van buiten het bedrijf aanstellen.  

RI&E en Plan van aanpak 

Maar wat doet een preventiemedewerker eigenlijk? Om te beginnen moet hij alle risico’s in kaart brengen betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die ook moet laten zien waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. In een plan van aanpak staat vervolgens welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. De preventiemedewerker adviseert de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) daarover en werkt met hen samen. En ten slotte voert hij (mede) de arbomaatregelen uit.  

Andere taken 

Als dat relevant en nodig is zal een preventiemedewerker bovendien de bedrijfsongevallen bijhouden en registreren en de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf vervullen. Ook kan hij  de samenwerking met de bedrijfshulpverlening organiseren en u als werkgever helpen met voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik. En uiteraard moet de preventiemedewerker zijn kennis over de voorschriften in de Arbowet goed bijhouden. 

Geen preventiemedewerker? 

Preventiemedewerker en RI&E zijn dus verplicht, maar veel bedrijven voldoen niet aan die verplichting. In 2019 had 52 procent van de bedrijven naar eigen zeggen geen RI&E en 27 procent had geen preventiemedewerker aangesteld. Die percentages liggen wel veel hoger bij bedrijven met minder dan 250 werknemers. Is het een probleem als u geen preventiemedewerker heeft? Ja, eigenlijk wel. 

Hoge boetes mogelijk 

Als bij inspectie blijkt dat u geen preventiemedewerker heeft, kunt u een forse boete krijgen. Maar dat is niet het enige. Zonder preventiemedewerker is er geen kennis over de arboregels in huis. Als er dan iets gebeurt met een van de medewerkers omdat de arbeidsomstandigheden onvoldoende zijn, kunnen de boetes nog hoger oplopen. Om nog maar de zwijgen over de gezondheidsproblemen waarmee de medewerker te maken krijgt. 

Wilt u de veiligheid en gezondheid op de werkvloer bevorderen, dan kan dat ook leiden tot een aanpassing in uw verzekeringspakket. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken welke polissen dan relevant zijn.  

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.